Werkwijze

Onze Werkwijze: IBR Methodiek voor Duurzaam Groenbeheer

Innovatieve Aanpak voor Stedelijke Natuur

In het hart van ons groenbeheer ligt de IBR Methodiek, een wetenschappelijk onderbouwde benadering die de levenscyclus van stedelijke bomen nauwkeurig in kaart brengt. Deze methodologie maakt gebruik van uitgebreide data-analyse om niet alleen de groeipatronen van verschillende boomsoorten te voorspellen, maar ook om de optimale voorwaarden voor hun groei en onderhoud te bepalen.


Integrale Beplantingsmethode na 13 jaar

Methodiek

Kosten-Efficiëntie Ontmoet Ecologie
We begrijpen dat budgettaire overwegingen een rol spelen in het beheer van stedelijke groenvoorzieningen. Onze grafieken tonen de vergelijking tussen de huidige kosten van groenbeheer en de mogelijke optimalisaties die de IBR Methodiek kan bieden.

Door de balans tussen onderhoudskosten en ecologische baten te vinden, streven we naar een duurzamere stadsomgeving.


Gedetailleerde Groeicurves voor Accurate Voorspellingen
Onze groeicurves zijn een essentieel instrument voor lokale gemeenten bij het plannen van hun groenbeleid. Deze gedetailleerde grafieken tonen de verwachte groei in kroonhoogte en -volume van boomsoorten zoals de eik en berk, waardoor nauwkeurige prognoses mogelijk zijn voor ruimtelijke planning en budgettering.Milieubewuste Structuur
De structuurlagen in onze methodiek — van dakbegroeiing tot bodembedekking — benadrukken de noodzaak van een gelaagde benadering die rekening houdt met biodiversiteit en stedelijke ecologie.

Door het creëren van een harmonieuze samenhang tussen diverse plantlagen, bevorderen we niet alleen de esthetiek van stedelijke gebieden maar ook hun veerkracht.Samenwerking met Autoriteiten
In samenwerking met onderzoeksinstituten en lokale besturen, brengen we deze methodiek in de praktijk. Wij geloven dat een wetenschappelijke aanpak de sleutel is tot het creëren van leefbare, groene steden voor toekomstige generaties.


Onze aanpak garandeert dat elk project, groot of klein, wordt ondersteund door grondig onderzoek en praktijkervaring, wat leidt tot leefruimtes die zowel ecologisch duurzaam als economisch haalbaar zijn.